Pravidlá ambulantného predaja
Žiadosti o súhlas s predajom na priestranstve pred Bazilikou je nutné odovzdávať 20 dní pred púťou, na ktorej chce predajca predávať. Pri nedodržaní časovej lehoty bude žiadosť o súhlas s predajom zamietnutá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktný email:  putebazilika@gmail.com
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo