FARNOSŤ: Beseda s misionárom don Petrom Lorencom SDB - 15. október 2017