Púť s tridentskou svätou omšou - 11. november 2017