FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období

V piatok 28. júla 2017 po večernej sv. omši, v deň sv. Krištofa patróna vodičov požehnáme vozidlá pred bazilikou.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Povzbudzujeme vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.


Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Streda: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Štvrtok: Sv. Gorazda a spoločníkov-spomienka
Sobota: Sv. Marty- spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo