FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V stredu 2. augusta 2017 možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Je potrebné navštíviť spomenuté kostoly, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

V prvú sobotu mesiaca, 5. augusta 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Informácie o pešej púti z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej nájdete na našej farskej stránke a na nástenke. Na toto pútnické miesto je možnosť cestovať na dva posledné dni autobusom.

Povzbudzujeme vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Utorok: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Piatok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza-spomienka
Nedeľa: Nedeľa Premenenia Pána

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo