FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Premenenia Pána

V sobotu 12. augusta 2017 máme v našej národnej svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie liturgickú slávnosť 255. výročia konsekrácie chrámu (1762). Slávnostná svätá omša bude celebrovaná o 19.00 hod.


Na budúcu nedeľu 13. augusta 2017 je možné, za obvyklých podmienok získať odpustky pri verejnom uctievaní sochy Fatimskej Panny Márie. Táto možnosť odpustkov, je počas prebiehajúceho jubilejného roka fatimských zjavení každého 13. dňa v mesiaci.


Povzbudzujeme vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Streda: Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy- sviatok
Štvrtok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok: Sv. Kláry, panny- spomienka
Sobota: Výročie konsekrácie baziliky (1762) - slávnosť
Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo