Púť za kňazov
Pozývame Vás

dňa 14.10. 2017 do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Program: 

  • 9:30 začiatok - privítanie pútnikov
  • 9:45 krížová cesta za kňazov, vystavenie relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, moderovaná adorácia (don Jozef Slivoň), MZK band
  • 12:00 obedná prestávka
  • 13:00 MZK band
  • 13:30 prednáška don Jozef Slivoň
  • 15:00 sv. omša - celebruje biskup Viliam Judák
  • 16:30 záver

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo