FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá adventná nedeľa

Dnes 24.12.2017 v štvrtú adventnú nedeľu je aj štedrý deň. Sv. omše sú dopoludnia v bazilike a filiálnych kostoloch ako v každú nedeľu. O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude sv. omša o 24.00 hod.

Na prvý 25.12.2017 a druhý 26.12.2017 sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a kostoloch ako v nedeľu.

Jasličková pobožnosť bude v bazilike 25.12.2017 o 16.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša po bytoch našej farnosti 26.12.2017 od 10.00 hod. do 14.00 hod. Rodiny, ktoré chcú koledníkov prijať, nech sa prihlásia zapíšu v sakristii.

Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2017 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Na budúcu nedeľu 31.12.2017 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých omšiach dopoludnia bude obnova manželských sľubov. Popoludní bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Sv. omša o 19.00 hod. nebude.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám požehnaj.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok: Narodenie Pána - slávnosť
Utorok: Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Streda: Sv. Jána Apoštola a evanjelistu – sviatok
Štvrtok: Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok
Nedeľa: Nedeľa Svätej Rodiny

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo