FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krst Krista Pána

Dnešnú nedeľu 7.1.2018 je sviatok Krstu Krista Pána ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať do 2. februára.

Zajtra 8.1.2018 bude prvýkrát slávená liturgická spomienka na kňaza a mučeníka Titusa Zemana, pri ktorej si môžeme uctiť jeho relikvie.

Pokračuje deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymny k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v týždni pred večernou sv. omšou.

Deviatnik k sv. Pavlovi Pustovníkovi vyvrcholí slávnostnou sv. omšou na budúcu nedeľu 14.1.2018 o 10.30. h. V tento deň pozývame na PABLOFEST, ktorý začne o 15.00 h v bazilike.


Liturgický kalendár :

Pondelok: bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník, spomienka
Nedeľa: 2. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo