FARSKÉ OZNAMY
3. nedeľa v cezročnom období

Od 18. do 25. januára 2018 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas bohoslužieb a tiež v svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.


Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stojanoch v bazilike.

 

 

 

 


Liturgický kalendár :


Streda: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Piatok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Nedeľa: 4. nedeľa v cezročnom období

 

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo