FARSKÉ OZNAMY
4. nedeľa v cezročnom období

V stredu 31.1.2018 je spomienka sv. Jána Bosca. V kostole na námestí bude slávnostná sv. omša o 17.00 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február (2.2.2018). Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V piatok 2.2.2018 je aj sviatok Obetovanie Pána ľudovo nazývaný Hromnice. Obrad požehnania sviec a procesie bude v každom kostole našej farnosti počas večerných svätých omší v piatok.

V sobotu 3.2.2018 v bazilike bude požehnanie hrdla počas sv. omše ráno o 8.00.

V sobotu 3.2.2018 bude fatimská pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Jozef Haľko.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 7. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2018 na farskom úrade.

 


Liturgický kalendár :


Streda: Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Piatok: Obetovanie Pána - sviatok
Nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo