FARSKÉ OZNAMY
5. nedeľa v cezročnom období

Pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať 11.2.2018 o 15.00 hod. v telocvični. Treba si doniesť prezuvky. Vstupenkou pre každého je maska na tému „Z rozprávky do rozprávky“ čo znamená, iba pozitívne masky. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 7. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2018 na farskom úrade.

 


Liturgický kalendár :


Pondelok: Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Utorok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota: Sv. Školastiky, panny - spomienka
Nedeľa: 6. nedeľa v cezročnom období

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo