FARSKÉ OZNAMY
15. nedeľa v cezročnom období


Dnešnú nedeľu 15.7.2018 budú pri popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod. nasledujúce Večery so Sedembolestnou. Srdečne pozývame.

Ďakujeme organizátorom i podporovateľom nášho farského detského prímestského tábora a vyprosujeme im Božie dary.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva“ a začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14.45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00 hod.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža pripravuje na utorok 17. júla 2018 už XI. mobilný odber krvi Kvapka pre sedembolestnú, v kultúrnom dome v Šaštíne. Povzbudzujeme vás k účasti na tejto humánnej akcii a prosíme darcov krvi, aby sa zapísali u pani Štefancovej (0907 598 232).

Pozývame vás na XIII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Naša farnosť sa 13. augusta 2018 (pondelok) zúčastní púte do Žarošíc. Odchod autobusu bude o 16.30 hod. a príchod okolo 22.30 hod. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii.

V našej farnosti budeme už po štvrtý raz 1. septembra 2018 pri pobožnosti Fatimskej soboty ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť túto slávnosť, môže osloviť pani Machovú. Vopred všetkým ďakujeme.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – spomienka
Nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo