FARSKÉ OZNAMY
16. nedeľa v cezročnom období


Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

V sobotu 28. júla 2018 po večernej sv. omši, v deň sv. Krištofa patróna vodičov požehnáme vozidlá pred bazilikou.

Pozývame vás na XIII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Naša farnosť sa 13. augusta 2018 (pondelok) zúčastní púte do Žarošíc. Odchod autobusu bude o 16.30 hod. a príchod okolo 22.30 hod. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali v sakristii.

V našej farnosti budeme už po štvrtý raz, tohto roku 1. septembra 2018 pri pobožnosti Fatimskej soboty ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť túto slávnosť, môže osloviť pani Machovú. Vopred všetkým ďakujeme.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

 

 


Liturgický kalendár :


Pondelok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Streda: Sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Štvrtok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok: Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo