FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V utorok 31.júla 2018 sa v bazilike o 19.00 hod. uskutoční koncert zboru CoroPiccolo z Karlsruhe v rámci programu Hudba spája Európu. Podrobné informácie nájdete na nástenke.

Vo štvrtok 2. augusta 2018 možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Je potrebné navštíviť spomenuté kostoly, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha a splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

V prvú sobotu mesiaca, 4. augusta 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec biskup Mons. František Rábek.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Pozývame vás na XIII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 26. augusta 2018. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Naša farnosť sa 13. augusta 2018 (pondelok) zúčastní púte do Žarošíc. Odchod autobusu bude o 16.30 hod. a príchod okolo 22.30 hod. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali do soboty v sakristii.

V našej farnosti budeme už po štvrtý raz, tohto roku 1. septembra 2018 pri pobožnosti Fatimskej soboty ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou. Kto by chcel akýmkoľvek spôsobom podporiť túto slávnosť, môže osloviť pani Machovú. Vopred všetkým ďakujeme.

Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Povzbudzujeme Vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Streda: Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza-spomienka
Nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo