FARSKÉ OZNAMY
21. nedeľa v cezročnom období

Naša farnosť sa 29. augusta 2018 v stredu zúčastní púte do Marianky. Odchod autobusu bude stredu ráno o 8.00 hod. pred bazilikou. Sv. omša v Marianke bude o 12.00 hod.

V prvú sobotu mesiaca, 1. septembra 2018 budeme už po piaty krát pri pobožnosti Fatimskej soboty ďakovať za úrodu dožinkovou slávnosťou, ktorá sa začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude pápežský prelát Mons. Ján Formánek.

Kto by chcel akoukoľvek formou (materiálom, plodmi, dekoráciami, finančne, občerstvením, prácou) napomôcť k tejto dožinkovej slávnosti, môže osloviť pani Machovú. Vopred všetkým ďakujeme.

V nedeľu 2. septembra. 2018 bude v bazilike slávnostná sv. omša pri príležitosti 800. rokov prvej písomnej zmienky o Šaštíne. Pripravený je aj sprievodný program tohto výročia. Po slávnostnej svätej omši bude požehnanie zreštaurovaného Trojičného stĺpu v parku oproti pošty.

V sobotu 15. septembra 2018 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio USA Mons. Milan Lach SJ. Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v bazilike sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Podrobné informácie nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.

Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutoční konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Jej organizátormi sú Konferencia biskupov Slovenska, Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov. Bližšie informácie o podujatí a link na registráciu sa nachádza na: https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Moniky- spomienka
Utorok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo