FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa v cezročnom období

Dnešnú nedeľu 2. septembra. 2018 bude v bazilike slávnostná sv. omša pri príležitosti 800. rokov prvej písomnej zmienky o Šaštíne. Pripravený je aj sprievodný program tohto výročia. Po slávnostnej svätej omši bude požehnanie zreštaurovaného Trojičného stĺpu v parku oproti pošty.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili dožinkovú pobožnosť v našej Národnej svätyni.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci september. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Najbližšie stretnutie lektorov sa uskutoční v stredu 5. septembra o 18.45 h. po večernej sv. omši. Povzbudzujeme k účasti aj všetkých váhajúcich záujemcov o lektorskú službu v našej farnosti.

Odchod na muzikálové predstavenie do Nitry bude vo štvrtok 6. septembra o 15.30 h. spred budovy mestského úradu.

V sobotu 8. septembra o 10.30 h. bude v bazilike spoločne so saleziánmi slávená ďakovná sv. omša za saleziánske dielo na Slovensku.

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 8.45 hod. budeme spievať hymnus k Duchu Svätému na začiatok školského roka a posvätíme školské pomôcky žiakom a študentom.

V pondelok 10. septembra 2018 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie pred národnou púťou. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

V sobotu 15. septembra 2018 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio USA Mons. Milan Lach SJ. Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v bazilike sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Podrobné informácie nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. GregoraVeľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi- spomienka

Piatok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka

Sobota: Narodenie Panny Márie - sviatok

Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo