FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období

Dnešnú nedeľu 9. septembra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

V pondelok 10. septembra 2018 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie pred národnou púťou. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

V sobotu 15. septembra 2018 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio USA Mons. Milan Lach SJ. Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v bazilike sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. Podrobné informácie nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.

Oznamujeme dobrovoľníkom prihláseným na pomoc pri národnej púti, že v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017 sa stretneme na kláštornom nádvorí o 7.00 h ráno.

 

 

 


Liturgický kalendár :


Štvrtok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Piatok: Povýšenie Svätého Kríža – sviatok

Sobota: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo