FARSKÉ OZNAMY
24. nedeľa v cezročnom období


Chceme sa poďakovať za akúkoľvek spoluprácu pri organizácii národnej púte. Ďakujeme, že ste sa do tejto rozsahovo najväčšej aktivity v našej farnosti a bazilike zapojili. Vyslovujeme všetkým Pán Boh Vám odmeň.

V pondelok 17. septembra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.

Jesenné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.

Informujeme, že v Strážach bude v nedeľu 30. septembra 2018 sv. omša o 7.30 hod.

 

 

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Piatok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok

Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období

 

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo