FARSKÉ OZNAMY
25. nedeľa v cezročnom období

Chceme sa poďakovať za akúkoľvek spoluprácu pri organizácii národnej púte. Ďakujeme, že ste sa do tejto rozsahovo najväčšej aktivity v našej farnosti a bazilike zapojili. Vyslovujeme všetkým Pán Boh Vám odmeň.


Dávame do pozornosti ponuku krúžkov a stretiek vo farskom oratóriu. Medzi ne patrí: krúžok floorbalový, gitarový, divadelný pre deti, doučovanie angličtiny, výtvarný, športové hry, stretko Remeslami spojíme generácie, stretko dievčenské, stretko miništrantské a hracie pre mladých.
Informácie o stretkách nájdete na nástenke oratka.


V pondelok 24. septembra 2018 od 16.00 do 18.00 h pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce.


Dňa 29.9., to je sobota, pozývame deti na výrobu ružencov, s ktorými sa v nasledujúcom mesiaci budeme modliť. Stretáme sa o 15.00 v oratku v čajovni. Tešia sa na vás animátorky.

Taktiež v sobotu 29.9.2018 je v bazilike púť MZK (modlitieb za kňazov). Hlavným celebrantom sv. omše o 11.00 h bude o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Hosťom a prednášajúcim bude o. Marián Kuffa.

Informujeme, že v Strážach bude v nedeľu 30. septembra 2018 sv. omša o 7.30 h.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielovú knihu.


Liturgický kalendár :

Štvrtok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Sobota: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok
Nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období

 

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo