FARSKÉ OZNAMY
26. nedeľa v cezročnom období

Túto nedeľu 30. septembra 2018 od 16.00 do 18.00 h pozývame do oratória všetkých záujemcov na siedme spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie." Pomôcky a materiál sú zabezpečené.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci október. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Keďže začína mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

V piatok 5.10.2018 bude v bazilike celodenná poklona pred sviatosťou oltárnou, určená otcom biskupom pre našu farnosť na tento deň. Využite príležitosť byť blízko pri Kristovi.

Pozývame všetkých záujemcov o prípravu na sviatosť birmovania ktorí už ukončili základnú školu, na úvodné stretnutie, ktoré bude v piatok, 5.10.2018 po večernej sv. omši v spoločenskej sále kláštora.

V sobotu 6.10.2018 bude v našej národnej mariánskej svätyni celoslovenská púť ružencových bratstiev. Vyvrcholí sv. omšou o 12.00 h. Podrobný program nájdete na plagáte. Slávenie prvej soboty mesiaca začneme v našej bazilike popoludní o 16.00 h modlitbou posvätného ruženca po ktorej bude nasledovať sv. omša.

V nedeľu 7.102018 sa bude konať v našej národnej svätyni púť nalomených sŕdc. Pozývame na sv. omšu o 10.30 a program od 11.45 do 15.00 h.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielovú knihu.

Liturgický kalendár :
Utorok: Svätých anjelov strážcov - spomienka
Štvrtok: Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo