FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa v cezročnom období


Dnes v nedeľu 28. októbra 2018 o 15.30 hod. pozývame do oratória deti na „Zatvorenie trampolíny“ a dospelých na duchovnú obnovu.

V pondelok 29. októbra 2018 od 16.00 do 18.00 hod. pozývame do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie v rámci projektu "Remeslami spojíme generácie".

Vo štvrtok 1. novembra 2018 je slávnosť Všetkých svätých, je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnou účasťou na sv. omši. Sv. omše budú v Bazilike a vo filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Dušičková pobožnosť bude taktiež vo štvrtok 1. novembra 2018 na cintoríne v Strážach o 14.00 hod. a na cintoríne v Šaštíne o 15.00 hod.

Na slávnosť Všetkých svätých, vo štvrtok 1. novembra 2018 sa po sv. omši o 10.30 hod. na Hviezdoslavovej ulici uskutoční požehnanie ukradnutej koruny z Piety Sedembolestnej Panny Márie. Posviacka sa vykoná vďaka výraznému pričineniu súčasného vedenia mesta Šaštín-Stráže, ktoré dalo ukradnutú korunu vyhotoviť.

V týchto dňoch chodíme na cintorín viac ako inokedy. Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu.
Veriaci, ktorí 2. novembra navštívia kostol, alebo kaplnku a tam sa pomodlia Otče náš a Verím v Boha, môžu získať úplné odpustky, ktoré môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť i vyššie uvedené podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Príležitosť prijať sviatosť zmierania bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

V prvú sobotu mesiaca 3. novembra 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude biskup Mons. František Rábek.

Zbierka na misie z minulej nedele činila 1180 eur. Kúpou kalendárov ste podporili misijné diela v Indii sumou 628,70 eur. Za Vašu štedrosť a modlitby za misie vyslovujeme: Pán Boh Vám odmeň.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Všetkých svätých - slávnosť
Piatok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo