Vianočné obdobie 2018
Rozpis svätých omší a spovedania

Vianočné obdobie 2018

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

24.12. (pondelok) Štedrý deň

      7.00, 24.00 (polnočná)

25.12. (utorok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok

      7.00, 8.45, 10.30, 19.00

      16.00 jasličková pobožnosť, litánie a požehnanie

26.12. (streda) SV. ŠTEFANA

      7.00, 8.45, 10.30, 19.00

30.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY

     7.00, 8.45, 10.30 ,19.00 sväté omše s obnovením manželských sľubov

31.12. (pondelok) sv. Silvestra

     7.00, 17.00 - ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka

     23.30 poklona pred Oltárnou Sviatosťou

1.1. (utorok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

     14.30 litánie a požehnanie

6.1. (nedeľa) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

13.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

     14.30 litánie a požehnanie

 

FILIÁLNE KOSTOLY

KOSTOL SV.JÁNA BOSCA, Šaštín (na námestí)

24.12. (pondelok) 22.00

25.12. (utorok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

26.12. (streda) SV.ŠTEFANA 8.30

30.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 8.30 sv. omša s obnovením manželských sľubov

1.1. (utorok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 8.30

6.1. (nedeľa) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

13.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 8.30

 

KOSTOL SV.ALŽBETY UHORSKEJ, Stráže

24.12. (pondelok) 22.00

25.12. (utorok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 10.00

26.12. (streda) SV.ŠTEFANA 10.00

30.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 10.00 sv. omša s obnovením manželských sľubov

1.1. (utorok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 10.00

6.1. (nedeľa) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 10.00

13.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 10.00

  

Predvianočné spovedanie: 23.12. (nedeľa) 15.00-18.00 v BAZILIKE

                                                   Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo