FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Svätej Rodiny


Dnes na nedeľu 30.12.2018 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých svätých omšiach bude obnova manželských sľubov.

Zajtra 31.12.2018 bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Po nej všetkých pozývame na silvestrovský punč. Pri stretnutí osobitne poďakujeme tým, ktorí sa zapájajú do aktivít v našej farnosti, hlavne pomocníkom a dobrodincom baziliky počas národnej púte.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti 31.12.2018 zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Sv. omša o 18.00 hod. nebude. V noci o 23.30 hod. bude k tichej poklone vyložená Oltárna Sviatosť.

V utorok 1.1.2019 na Nový Rok budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas bohoslužieb.

V prvú sobotu mesiaca, 5. januára 2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Na budúcu nedeľu 6.1.2019 je Slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov.

Požehnanie vašich príbytkov bude v nedeľu 6.1.2019 v popoludňajších hodinách. Záujemcovia môžu nahlásiť meno, svoju adresu a číslo telefónu v sakristii u pána kostolníka.

Chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie oznamuje, že dňa 9.2.2018 sa bude konať Farský ples. Vstupenky si možno zakúpiť od 1.1.2019 v oratku vždy po svätých omšiach o 8:45 a 10:30. Bližšie informácie sú na plagáte.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Naša farnosť v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel zo Senice organizuje týždňový zájazd do Svätej Zeme v čase od soboty 30.3.2019 do soboty 6.4.2019. Program nájdete na stolíku v bazilike. Sú ešte voľné miesta. Záujemcovia nech sa záväzne hlásia do polovice januára na farskom úrade.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.


Liturgický kalendár :

Utorok: Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok
Streda: Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi - spomienka
Štvrtok: Najsvätejšie meno Ježiš - spomienka
Nedeľa: Zjavenie Pána - slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo