FARSKÉ OZNAMY
Piata pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty dnešnú nedeľu bude v Strážach na kalvárii o 14.00 hod. v Šaštíne na kalvárii o 15.00 hod. Krížová cesta v Bazilike bude v piatok o 17.30 hod.

Tak ako každý rok, aj tento sa zapájame do pôstnej charitatívnej akcie pre Afriku. Prostredníctvom almužny chceme rásť v láske a zároveň pomôcť deťom v Kamerunskom meste Ayos tým, že prispejeme na budovu farského denného centra, v ktorom bude prebiehať ich ľudská formácia. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorá sa nachádza spolu s nástenkou pri soche sv. Jozefa a symbolicky nalepiť srdiečko na nástenku. Animátori z našej a aj okolitých farností chcú túto zbierku ešte obohatiť osobitým spôsobom, a to tak, že po všetkých dnešných svätých omšiach si môžete v bazilike, na námestí a aj v Strážach za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

Nasledujúca nedeľa je Kvetná nedeľa čiže nedeľa utrpenia Pána, začiatok veľkého týždňa. Počas všetkých svätých omší bude požehnanie ratolestí.
Pri sv. omši o 10.30 hod. bude obrad požehnania ratolestí pri trojhrannej kaplnke. Prosíme veriacich, aby sa zhromaždili vonku pri kaplnke.

Na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod iba v Bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások.

Predsviatočná spoveď v našej farnosti bude o týždeň, na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 v bazilike. Začne o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou. Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu môžete nahlásiť v sakristii.

O týždeň v sobotu 13. apríla budú po večernej svätej omši v Bazilike požehnané barančeky, ktoré sa následne začnú predávať. Výťažok z predaja bude použitý na obnovu kalvárií v Šaštíne i v Strážach. Po každej sv. omši v sobotu večer a v nedeľu 14. apríla si môžete od dobrovoľníkov zakúpiť tieto barančeky pri východe z filiálnych kostolov i Baziliky. Vopred vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/ Informácie sú aj na plagáte.

Pripomíname o možnosti zapojiť sa do modlitbovej reťaze za požehnanie Národného pochodu za život 2019. Informácie sú na plagáte.

 

Liturgický kalendár :
Nedeľa: Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo