FARSKÉ OZNAMY
31. nedeľa v cezročnom období


V týchto dňoch chodíme na cintorín viac ako inokedy. Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.

Pozývame všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie anjelikov na podporu miestneho oratoria: dnes v nedeľu 3.11.2019 od 14.00 hodiny v čajovni. Materiál a pomôcky sú pripravené, stačí len chuť do práce.

Farská charita v Šaštíne-Strážach organizuje od 4. do 9. 11. 2019 zbierku potravín pre ľudí a rodiny v núdzi. Do tejto zbierky sa môžete zapojiť zakúpením akýchkoľvek vhodných trvanlivých potravín a ich vložením do pripravených nádob v týchto predajniach: Prispieť môžete v Šaštíne v potravinách Hejs, v predajni ALMAT na námestí, v potravinách u pani Mikolášikovej, či v potravinách Slniečko v Strážach. Všetky potraviny budú po ukončení zbierky rozdelené v meste Šaštín-Stráže. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí do tejto zbierky prispejú.

Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. 11. 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. 11. o 17.00 hod., v nedeľu 10. 11. o 10.30 hod. a v pondelok 11. 11. o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily. Informácie nájdete na nástenke.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. 11. a prejde ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska. Informácie nájdete na nástenke.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka
Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo