FARSKÉ OZNAMY
Prvá adventná nedeľa


Dnešnou prvou adventnou nedeľou 1. 12.2019 začíname nový cirkevný liturgický rok.

Dnes 1. 12. 2019 je zbierka na charitu. Ďakujeme vopred za Vašu obetavosť a štedrosť.

Od zajtra - pondelka 2. 12. 2019 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Príležitosť prijať sviatosť zmierania bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca 7.12.2019 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 h a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský generálny vikár Mons. Daniel Ižold.

Na budúcu nedeľu 8.12.2019 bude zbierka na náš pavlínsky seminár v Krakove, kde sa pripravujú na kňazstvo aj bohoslovci našej provincie, zo Slovenska.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2020. Cena kalendára je 5,- eur.

Informujeme, že občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16.30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.

Liturgický kalendár :
Utorok: sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Sobota: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 2. adventná nedeľa - Biblická nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo