Vianočné obdobie 2019
Rozpis sv. omší a spovedania

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

 

24.12. (utorok)  Štedrý deň    7.00,  24.00 (polnočná)

25.12. (streda)   NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok

                      7.00,  8.45,  10.30,  19.00 sväté omše

                      16.00 jasličková pobožnosť, litánie a požehnanie

26.12. (štvrtok)  Sv. Štefana   7.00,  8.45,  10.30,  19.00 sväté omše

29.12. (nedeľa)  1. nedeľa po narodení Pána - SVÄTEJ RODINY 

                       7.00,  8.45,  10.30, 19.00 sväté omše s obnovením                                       manželských sľubov

                       14.30 litánie a požehnanie        

31.12. (utorok) sv. Silvestra

                       7.00, 17.00 - ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci                                roka

                       23.30 poklona pred Oltárnou Sviatosťou

1.1. (streda) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 

                       7.00, 8.45, 10.30, 19.00 sväté omše

                       14.30 litánie a požehnanie

5.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána

                        7.00, 8.45, 10.30, 19.00 sväté omše

                        14.30 litánie a požehnanie

6.1. (pondelok) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 

                        7.00,  8.45,  10.30,   19.00 sväté omše

12.1. (nedeľa) 3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA

                        7.00, 8.45, 10.30, 19.00 sväté omše

                        14.30 litánie a požehnanie

FILIÁLNE KOSTOLY:

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA,  Šaštín (na námestí)

24.12. (utorok)   22.00 sv. omša

25.12. (streda)    NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

26.12. (štvrtok)   Sv. Štefana 8.30

29.12. (nedeľa)   SVÄTEJ RODINY   8.30 obnovenie manželských sľubov

1.1.   (streda)      PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 8.30

5.1.   (nedeľa)     2. nedeľa po narodení Pána  8.30

6.1.   (pondelok) ZJAVENIE PÁNA  prikázaný sviatok  8.30

12.1.  (nedeľa)   3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA  8.30 

 

KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ, Stráže

24.12. (utorok)   22.00 sv. omša

25.12. (streda)   NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok  10.00

26.12. (štvrtok)  Sv. Štefana 10.00

29.12. (nedeľa)  SVÄTEJ RODINY   10.00 obnovenie manželských sľubov

1.1. (streda)      PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok  10.00

5.1. (nedeľa)     2. nedeľa po narodení Pána   10.00

6.1. (pondelok)   ZJAVENIE PÁNA  prikázaný sviatok  10.00

12.1. (nedeľa)  3. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA  10.00 

 

Predvianočné spovedanie: 22.12. 2019(nedeľa) 15.00-18.00 v BAZILIKE

 

Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo