FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa - Krst Krista Pána


Dnešnú nedeľu 12.1.2020 je sviatok Krstu Krista Pána ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať do 2. februára.

Pokračuje deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymnus k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v týždni pred večernou sv. omšou.

V stredu 15.1.2020 je v Ráde Pavlínov liturgická slávnosť Sv. Pavla prvého pustovníka. Pozývame Vás všetkých do baziliky na večernú slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať Vdp. Andrej Fordinál, farár v Gbeloch.

Pozývame všetkých ochotných mužov v piatok 17.1.2020 na chlapský večer. V programe je večerná sv. omša o 19.30 hod., prednáška, následne chvály a stretnutie v spoločenskej sále.

Na budúcu nedeľu 19.1.2020 vyvrcholí deviatnik k sv. Pavlovi prvému pustovníkovi slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude Vdp. František Moško, farár v Kútoch. V tento deň pozývame na PABLOFEST, ktorý začne o 15.00 hod. v bazilike.

Na budúcu nedeľu 19.1.2020 bude svätá omša v kostole v Strážach o 8.00 hod.

Od 18. do 25. januára 2020 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas bohoslužieb a tiež v svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.

Chrámový zbor Baziliky Sedembolestnej Panny Márie oznamuje, že dňa 25.1.2020 sa bude konať Farský ples. Vstupenky si možno zakúpiť v oratku v nedeľu po svätej omši o 8.45 hod. Bližšie informácie sú na plagáte.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

 

Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Pavla prvého pustovníka – v Ráde Pavlínov - slávnosť
Štvrtok: Panny Márie Kráľovnej pustovníkov - v Ráde Pavlínov - sviatok
Piatok: Sv. Antona, opáta - spomienka
Nedeľa: 2. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo