Obnova

V roku 2014 Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom podporilo projekt "Bazilika Sedembolestnej Panny Márie a kláštor v Šaštíne, ÚZPF č.752/1-7, Šaštín-Stráže, príprava komplexnej sanácie a obnovy" sumou 15 130 eur.

V roku 2014 sa v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie  č.MK-747/2014/1.1 realizovalo

- geodetické zameranie častí objektov a areál (častí, ktoré neboli v minulosti zamerané),
- dendrologická štúdia drevín parku,
- doplňujúci architektonicko-historický výskum,
- urbanisticko-architektonická štúdia.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo