Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 7. máj 2022