Slávnosť patriarchu sv. Pavla I. Pustovníka v ráde pavlínov - 15. január 2023