Predmanželská príprava

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA

V roku 2018 Vám ponúkame 4 turnusy  predmanželskej prípravy. V každom turnuse sa preberá spolu 6 tém s manželskými pármi, rozdelených do dvoch stretnutí a 3 témy s kňazom, spolu 9 tém.

Na jednotlivé termíny predmanželskej prípravy sa zaregistrujte na

pute@bazilika.sk, kde uvediete potrebné informácie ako sú:

-  meno a priezvisko obidvoch snúbencov

-  z farností z ktorých pochádzate

-  dátum a miesto vášho sobášu

-  termíny predmanželskej prípravy, na ktorých sa zúčastníte

 

Výber termínov predmanželskej prípravy  závisí od dátumu vášho sobáša. Príprava musí byť absolvovaná najmenej 3 mesiace pred samotným termínom Vášho sobáša! Absolvovať celú predmanželskú prípravu znamená absolvovať prednášky všetkých 9 tém.

*Témy: č. 5, 6, 9 - majú kňazi (treba sa dohodnúť s kňazom vo vašej farnosti)

- téma č. 5:  Kresťanská viera

- téma č. 6:  Kresťanská mravnosť

- téma č. 9: Sviatosti, sviatosť manželstva

 

1. Turnus prípravy (február –marec 2018)

I. stretnutie 24.2. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 17.3. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 Turnusy 24.2. a 17.3. sú obsadené!

2. Turnus prípravy (máj 2018)

I. stretnutie 19.5. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie  26.5. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

3. Turnus prípravy (jún 2018)

I. stretnutie  9.6. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 16.6. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

4. Turnus prípravy (september  2018)

I. stretnutie 22.9. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 29.9. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

Tešíme sa na Vás!

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo