Kontakt - Farnosť
 
Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Šaštín – Stráže

Kláštorné námestie 1295
908 41 Šaštín-Stráže

 

 
Správca farnosti:
- vybavuje iba záležitosti týkajúce sa farnosti Šaštín-Stráže (krsty, sobáše, pohreby, sväté omše a sviatosť zmierenia)
- nevybavuje záležitosti pútnického miesta (prihlasovanie pútí a pod.)

P. Martin Lehončák OSPPE
Mobil: 0911 517 160
Telefón: 034/659 27 11
E-mail: fara@bazilika.sk
č.účtu - IBAN:
SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR - Slovenská sporiteľňa)
(starý formát č.ú.: 0037235532/900)
 

 
Úradné hodiny:
Pondelok – Sobota: 1/2 hodiny po večernej sv. omši, alebo podľa dohody.
 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo