Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža - rehoľné sľuby - 24. august 2019