FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

Dnes 2. júna 2019 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Pozývame všetkých veriacich: študentov, pracujúcich, dôchodcov, laikov aj zasvätených, aby sa v dňoch 7-8.júna pridali na pešiu Turičnú púť do Šaštína. Pešie putovanie v celej dĺžke zvládnu mladí od 13 rokov, aj starší ľudia v relatívne dobrom zdravotnom stave. Pre deti, chorých a vozíčkarov sú pripravené kratšie úseky. Trasa pripravenej púte začína v Trstíne z ďalšími prípojnými stanicami v Prievaloch, Bílkových Humenciach, Magdalénke či Borskom Mikuláši. Každý veriaci v Cirkvi, sa tak môže zapojiť aspoň na krátky úsek. Na púti duchovnú službu zabezpečuje pavlín zo Šaštína. Pešia púť je prípravou na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého.


Pozývame všetkých na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 8. júna 2019 večer o 19.00 hod. V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 9. júna 2019 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok, ktorý slávime ako sviatok Matky Cirkvi 10. júna 2019 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. Jozef Haľko. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

 

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota: Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo