FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa v cezročnom období

Keďže trvá mesiac október, mesiac posvätného ruženca, pozývame na spoločné modlitby ruženca v nedeľu o 14.30 h a vo všedné dni o 17.00 h. V piatky pozývame obzvlášť deti a mladých, ktorí sa budú modliť spolu s animátormi.

V piatok 11.10.2019 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 19.00 hod. v spoločenskej sále na prízemí kláštora. Prosíme všetkých o účasť.

OZ Handmade by Šaštín-Stráže spolu s farským úradom v sobotu 12.10.2019 o 16.00 hod. pozýva do oratória všetkých záujemcov na spoločné vyrábanie anjelikov na podporu oratka. Pomôcky a materiál sú zabezpečené, treba len dobrú náladu a chuť do práce. Tešíme sa na všetkých.

Rozhodnutím vyššieho predstaveného Rádu Pavlínov na Slovensku páter Martin Gajarský od 15.10.2019 bude pôsobiť v pavlínskej komunite vo Vranove nad Topľou. Za jeho jeden a polročné pôsobenie v našej farnosti mu poďakujeme počas sv. omše na budúcu nedeľu o 8.45 h. Po sv. omši pozývame na kávu a skromné agapé do oratória.

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu. Oratko, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13.10.2019 o 14.00 na kopci na Zváčke v Strážach. Vyhlásené budú rôzne súťaže. Súťaž o najkrajšieho šarkana a o toho, ktorý vyletí najvyššie. Tešia sa na vás vaši animátori.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2020. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 5 eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii u kostolníka vyzdvihli podielovú knihu. Poplatok je 8 eur.

 


Liturgický kalendár :

Pondelok: Ružencovej Panny Márie - spomienka
Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo