História farnosti
V Šaštíne existuje starobylá farnosť s pôvodne gotickým kostolom, zasväteným Povýšeniu svätého kríža na Šaštínskom námestí. Kostol bol neskôr prestavaný v barokovom slohu. V Šaštíne bol archidekanát. Keď narastal počet pútnikov miestny farár so svojimi kaplánmi nestačili pokryť potreby pútnikov na tomto pútnom mieste. Na výpomoc si pozývali bratov františkánov zo Skalice. Neskôr do Šaštína povolal Ostrihomský arcibiskup, bývalý Paulín pre potreby pútnikov Paulínov. Paulíni na tomto pútnom mieste postavili kostol a kláštor. Rehoľu Paulínov zrušil Jozef II. v roku 1786 a kláštor zoštátnil. Paulínsky kostol sa stal farským kostolom a kostol na námestí sa zmenil na sýpku. V kláštore len pár miestností bolo vyhradené fare. V ostatných priestoroch sídlila štátna lesná správa. 8. septembra 1924 prišli do Šaštína Saleziáni dona Bosca na pozvanie otcov biskupov a prevzali správu Šaštínskej farnosti. Saleziáni farský kostol elektrifikovali, obnovili zvony a dali postaviť nový organ. Po zrušení rehoľných společností totalitným režimom v roku 1950, kláštor zabralo ministerstvo vnútra a zriadilo si tu sklady. Farnosť spravovali diecézni kňazi, s krátkym prerušením v rokoch 1968 – 70, kedy ju spravovali Saleziáni dona Bosca. Po nežnej revolúcii spravujú farnosť opäť Saleziáni dona Bosca.
Zoznam duchovných otcov farnosti od jej založenia:
ROK SPRÁVCA FARNOSTI KAPLÁN OD DO
1900 Jozef ŠKARDA, prepošt Koloman HARMOŠ 1896 1900
1901 Ján DONOVAL 1900 1901
1902 Ladislav NEMEČKAY 1901 1910
1903 Edmund JABORNÍK 1903 1908
1904
1905
1906
1907
1908 Michal NEMECZ 1908 1914
1909
1910
1911 Ladislav NEMEČKAY
1912
1913 Dr. Ján MICHÁLEK, dekan Anton PÁNIK 1913 1913
1914 Ján MÁLEC 1913 1915
1915 Jozef HOLEKSY 1915 1915
1916 Štefan ŠAFÁR 1915 1922
1917 Alexander PATAKY 1917 1918
1918
1919 Michal PAVLÍK 1919 1919
1920 Jozef Käsmayer 1919 1922
1921 Alojz BLAHO 1922 1924
1922 František JUHÁSZ 1922 1922
1923 Emil CZAHEL 1922 1924
1924 Viliam VAGÁČ. SDB Jozef BOKOR, SDB 1924 1925
1925
1926
1927 Jozef PSARSKÝ, SDB 1927 1928
1928 Cyril GUNIŠ, SDB 1928 1930
1929 Ján HLUBÍK, SDB 1928 1930
1930 Jozef BOKOR, SDB Marcel HORNIAK, SDB 1930 1931
1931 Marcel HORNIAK, SDB Ladislav STANO, SDB 1930 1933
1932 Jozef STAŠO, SDB 1931 1932
1933 František SERSEN, SDB Jozef PATÚC, SDB 1932 1935
1934 Ladislav STANO, SDB Jozef BABIAK, SDB 1933 1934
1935 Július MEŠŤÁNEK, SDB 1934 1935
1936 Viliam BOLOMSKÝ, SDB 1934 1934
1937 Anton JANČOVIČ, SDB 1935 1943
1938 Július SEČANSKÝ, SDB Alojz KOZA, SDB 1935 1943
1939 Anton M. VÁCLAV, SDB 1935 1936
1940
1941
1942 Ernest HORNIAK, SDB František REVES, SDB 1943 1944
1943 Rudolf KOŠÍK, SDB 1943 1946
1944 Ladislav STANO, SDB 1943 1950
1945 Vojtech BABULÍK, SDB
1946
1947 Pavol DRGOŇ, SDB Cyril MAREK, SDB 1947 1949
1948 Rudolf BUTAŠ, SDB 1947 1950
1949 Štefan JANEC, SDB 1947 1950
1950 J.Vavrech, J. Hrubý, V.Belan, do júna Silady, J. Mucha, Š. Sojka 1950
1950 Rafael FRIDRICH Emil MASÁR 06 50 09 51
1951 Emil MASÁR Karol MLÁDEK 07 50 08 55
1952
1953
1954
1955 Pavel BACHAN 08 55 06 57
1956 Milan MEDEK 06 57 10 57
1957 Anton ŽILÍNEK 10 57 06 58
1958 Dr. Vincent MIHALOVIČ Michal KOZÁR 06 58 11 60
1959
1960 Timotej POVRAZNÍK 11 60 11 68
1961 Pavol DROBNÝ
1962
1963
1964
1965 František PASTOR, dekan
1966
1967
1968 Ján VIZVÁRY, SDB Rudolf BUTAŠ, SDB 09 68 05 71
1969 Ján MALŽENICKÝ, SDB 01 69 11 70
1970 Dr. Rudolf SLEZÁK Bohuslav MOŠAŤ, SDB 07 69 11 70
1971 Anton MIHÁLIK, SDB, dôch. 07 69
1972 Ondrej VÁLEK 05 71 07 72
1973 Jozef DRAGÚŇ 07 72 05 73
1974 Karol Angelus SENÁŠI Jozef BLAŽEK 05 73 07 74
1975 Alojz LACKOVIČ 07 74 04 76
1976 Peter HARAMIA 04 76 07 77
1977 Emil VIDOVIČ, dekan Jozef KARÁČ 07 77 07 85
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985 Ján BAŠO Ján ADAMUS 07 85 02 87
1986
1987 Imrich DOČOLOMANSKÝ 02 87 07 89
1988
1989 Peter KOVÁČ 07 89 02 90
1990 Ján MALŽENICKÝ, SDB, dekan Matias Günter ROMPF, SDB 02 90 08 93
1991 Ing. Milan FULA, SDB 04 90 08 92
1992 Ing. Jozef GÁNOVSKÝ, SDB 09 92 08 94
1993 Ing. Igor HAJZOK, SDB 08 93 01 94
1994 František KOHÚT, SDB Cyril GAJDOŠ, SDB 01 94 08 98
1995 Ing. Kamil KUTARŇA, SDB 08 94 02 99
1996
1997
1998 ThLic. Jozef HRDÝ, SDB 1998
1999 Mgr. Jozef DVORSKÝ, SDB, dekan Ľudovít BAŇOVIČ, SDB 02 99 08 99
2000 PhLic. František ANDERKO, SDB 08 99
2001 Mgr. Vincent Mária FELEDIK, SDB
2002 Mgr. Peter PAGÁČ, SDB 07 02 08 04
2003 Mgr. Bartolomej Juhás 08 03 08 04
2004 Mgr. Marián Maťaťa 08 04
2005
2006 Mgr. Jozef Zachar, SDB 05 06
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo