Jednorazový príspevok
Pomôžte nám malým pravidelným príspevkom, aby mohlo z národného pútnického miesta prúdiť ešte viac Božieho požehnania. Váš mesačný príspevok nám pomôže.
 
Svoj dar môžete zaslať na naše číslo účtu (VÚB):
IBAN: SK38 0200 0000 0029 5740 3454 (EUR)
VS: 111, Do poznámky uveďte: DAR

Členovia získajú:
  - bulletín Národnej svätyne (4x do roka)
  - vždy v nedeľu o 10.30 svätá omša obetovaná za žijúcich
    Priateľov Národnej svätyne a dobrodincov
  - dvakrát do roka večerné sväté omše za zosnulých
    Priateľov Národnej svätyne a dobrodincov
 (vždy 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a v oktáve slávnosti Všetkých svätých) 

Zaregistrujte sa na pute@bazilika.sk, kde uvediete:

  1.   Meno:
  2.   Priezvisko:
  3.   Rok narodenia:
  4.   Ulica:
  5.   PSČ:
  6.   Mesto/Obec:
  7.   Telefónny kontakt:
  8.   E-mail:
  9.   Chcem prispieť sumou: a) 3 EUR b) 5 EUR c) iná suma
  10.   Prispievať budem: a) cez internetbanking b) cez poštovú poukážku

Nech Boh odmení Vašu štedrosť!
otcovia pavlíni

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo