Príprava na manželstvo

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

V roku 2020 Vám ponúkame 4 turnusy. V každom turnuse sa preberá spolu 6 tém s manželskými pármi, rozdelených do dvoch stretnutí a 3 témy s kňazom, spolu 9 tém. Absolvovať celú prípravu znamená absolvovať prednášky všetkých 9 tém.

Na jednotlivé termíny sa zaregistrujte na pute@bazilika.sk, kde uvediete potrebné informácie ako sú:

-  meno a priezvisko obidvoch snúbencov

-  farnosti z ktorých pochádzate

-  dátum a miesto vášho sobášu

-  termíny, na ktorých sa zúčastníte

 

*Témy: č. 5, 6, 9 - majú kňazi (treba sa dohodnúť s kňazom vo vašej farnosti)

- téma č. 5:  Kresťanská viera

- téma č. 6:  Kresťanská mravnosť

- téma č. 9: Sviatosti, sviatosť manželstva

 

1. Turnus prípravy (január 2020) - termín obsadený

I. stretnutie 18.1. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 25.1. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

2. Turnus prípravy (február 2020) - termín obsadený

I. stretnutie 8.2. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie  29.2. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

3. Turnus prípravy (marec 2020) - termín zrušený

I. stretnutie  14.3. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 21.3. o 14.00 - 3 témy

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

4. Turnus prípravy (jún 2020) - termín naplnený

I. stretnutie 20.6. o 14.00 - 3 témy

-  1. téma: Povolanie k manželstvu 

-  2. téma: Ľudská pohlavnosť

-  3. téma: Manželská láska

II. stretnutie 27.6. o 14.00 - 3 témy 

-  4. téma: Komunikácia v manželstve

-  7. téma: Zodpovedné rodičovstvo

-  8. téma: Príprava na rodičovstvo

 

Tešíme sa na Vás!

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo