Pravidlá ambulantného predaja
Žiadosti o súhlas s predajom na priestranstve pred Bazilikou je nutné odovzdávať 20 dní pred púťou, na ktorej chce predajca predávať. Pri nedodržaní časovej lehoty bude žiadosť o súhlas s predajom zamietnutá.
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktný email:  pute@bazilika.sk
 
Naša organizácia Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín-Stráže spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujeme, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk. 
 
 
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo