Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje pútnický rok 2016
Tlačová správa

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje pútnický rok 2016

Správa Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje uplynulý pútnický rok, jeho duchovný i ekonomický rozmer. Počtom pútnikov predstavoval rok 2016 silný pútnický cyklus, keď Baziliku navštívilo 205 organizovaných pútnických skupín. Z toho bolo 43 zahraničných, resp. medzinárodných. Celkový počet pútnikov za hodnotený rok presiahol hranicu 180.000, z toho 40.000 pútnikov navštívilo Šaštín počas národnej púte. V Národnej svätyni bolo v roku 2016 odslúžených 981 sv. omší. V priebehu roka navštívilo Baziliku v rámci 39 návštev 17 biskupov. Výnimočnou udalosťou bola súkromná návšteva kardinála Roberta Saraha.

V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva vzrástol počet pútnických skupínoproti minulému roku o 60. Nárast pútnikov sme nezaznamenali len pri organizovaných pútiach, ale aj pri nedeľných sv. omšiach. Narástol počet pútnických skupín z domovskej Bratislavskej diecézy (57 skupín), narástol počet medzinárodných pútí (43 skupín), aj počet peších pútnikov, či cyklopútnikov (394 osôb). Návštevnosťou i organizáciou vyčnieva do popredia Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Bohatý duchovný program priniesli aj stavovské púte: púť zaľúbených, púť mužov, púť mamičiek v požehnanom stave, púť seniorov, púť ružencových bratstiev, púť miništrantov, púť gréckokatolíkov a mnohé ďalšie.

V roku 2016 využilo možnosť ubytovania 608 pútnikov. Narastajúci záujem o takéto služby podporuje koncepciu správy Baziliky zameranú na zlepšenie možností a podmienok ubytovania.

Celková výška milodarov prijatých od pútnikov v roku 2016 sa vyšplhala na 207.360,77 €, z čoho sa na Národnej púti 15. septembra vyzbieralo 41.150,00 €. Naopak celkové ročné výdaje pútnického miesta predstavovali 205.338,21 €, z čoho náklady na Národnú púť činili 20.754,26 €. Zrekonštruovali sa priestory pre ubytovanie pútnikov 12.785,03 €, podlaha pod lavicami v Bazilike 7.416,00 €, oprava kotlov 10.509,80 €.

Podrobnejšie informácie o živote na národnom pútnickom mieste nájdete na www.bazilika.sk

:::::

Národná svätyňa

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Kláštorné nám. 1295

908 41 Šaštín-Stráže

 

Správca Baziliky:

Don Ján Čverčko SDB

email: spravca@bazilika.sk

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo