Správa farnosti
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaštín – Stráže
Správa farnosti:
Rád svätého Pavla prvého pustovníka - Slovenská kváziprovincia Sedembolestnej Panny Márie, komunita Šaštín-Stráže
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – Národná Svätyňa
Kostol sv. Jána Bosca
Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Trojhranná kaplnka
Kaplnka sv. Alojza
 
Príprava a vysluhovanie sviatostí:
 
Sviatosť krstu
- krstná príprava od 7 roku života trvá 2 roky
- u školopovinných detí je na škole
- od 14 roku treba sa nahlásiť na fare, kde si dohodneme individuálnu prípravu< br />- pri krste deti do 7 roku života, musia dať záruku výchovy vo viere rodičia, alebo iní zodpovední za nich. Teda musia žiť v súlade s vierou a mať náležité náboženské vedomosti
- krstní rodičia musia mať sviatosť birmovania, pristupovať ku sviatostiam a žiť riadnym kresťanským životom (ak sú manželia, musia mať uzatvorenú sviatosť manželstva), nesmú byť postihnutí žiadnym cirkevným trestom
- krstnú náuku musia absolvovať rodičia i krstní rodičia
- krstí sa spravidla v nedeľu po krstnej náuke
 
Sviatosť pokánia
- vysluhuje sa pri každej sv. omši a kedykoľvek na požiadanie
- pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami vo vyhlásenom čase
- povzbudzujeme k pravidelnej mesačnej sv. spovedi
 
Sviatosť Eucharistie
- na prvé sväté prijímanie sa žiaci ZŠ pripravujú na hodinách náboženskej výchovy
- starší majú možnosť požiadať o individuálnu prípravu
 
Sviatosť birmovania
- príprava na túto sviatosť je jednoročná. Prebieha na hodinách náboženskej výchovy a v skupinových stretnutiach
- vyžaduje sa príkladný kresťanský a pravidelný sviatostný život, aktívne zapájanie sa do farského života a mať náležité vedomosti
 
Sviatosť manželstva
- treba nahlásiť minimálne 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša
- priniesť treba – krstný list (nie starší ako 3 mesiace) a zápisnicu zo štátnej matriky v Šaštíne Strážach
- ak sú obaja snúbenci z inej farnosti, treba priniesť licenciu od svojho farára
- príprava pozostáva zo náuk, termíny ktorých budú upresnené pri zápise
 
Sviatosť pomazania chorých
- k chorým a nevládnym prichádzame vyslúžiť sviatosti:
      1. každý prvý piatok v mesiaci

    2. alebo pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami
- prihlásiť ich môžete na fare, alebo sakristii
- ak niekto vážne ochorie, prosíme, ihneď volajte kňaza
- každý veriaci po prvom sv. prijímaní je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k sv. prijímaniu

 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo