Božie Telo - Najsvätejšie Kristovo telo a krv - 8. jún 2023