Prvosobotňajšia pobožnosť k Panne Márii - 2. december 2023