Veľkonočná vigília vo Svätej noci s procesiou - 30. marec 2024