2% z dane
Občianské združenie SEPTIMAVIA

 

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami mohli napomôcť k rozvoju života farnosti.

Tlačivá sú na stojanoch v bazilike.  Obsahujú leták s účelom založenia neziskovej organizácie Septimavia, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (treba dať potvrdiť u svojho zamestnávateľa), Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby ( I. ODDIEL vyplníte, pozor v riadku 12  doplníte sumu zaplatenej dane zníženú o daňový bonus, táto daň je uvedená v Potvrdení o zaplatenej dane...riadok 24). Vypočítate riadok 13 vo Vyhlásení (2 % z riadku 12, treba zaokruhliť na eurocenty smerom nadol, ak by bola táto suma nižšia ako 3 eurá nemôžete poukázať): II. ODDIEL máte predtlačený, doplníte dátum, môže byť aktuálny a podpíšete sa).

Obidve tlačivá posielate na príslušný Daňový úrad, podľa bydliska a termín je predĺžený do 30.6. 2020 z dôvodu Corona vírusu. 

Tlačivá nájdete  tiež elektronicky na:

 Potvrdenie - Dáte potvrdiť u svojho zamestnávateľa

 https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha5.pdf 

 

 Vyhlásenie 

 https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha3.pdf 

Pozor! Na tomto tlačive treba doplniť aj II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, 

nasledovne: IČO - 52145182, Právna forma - OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE,

Obchodné meno - SEPTIMAVIA, Sídlo- Ulica- KLÁŠTORNÉ NÁMESTIE,

Súpisné číslo - 1295/11, PSČ - 90841, Obec - ŠAŠTÍN-STRÁŽE.

Nezabudnite doplniť dátum a podpísať!

Obidve tlačivá posielate na príslušný Daňový úrad, podľa bydliska.

Termín podania je predĺžený do 30.6. 2020 z dôvodu Corona vírusu. 

Ďakujeme, že podporíte našu neziskovú organizáciu SEPTIMAVIA.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo