ČÍTALI STE ?
recenzie od Janky

Recenzia od Janky Obroktovej ako ponuka siahnúť po kresťanskej knihe, ktorá Vám možno obohatí Váš voľný čas.

Srdce človeka je jeho osobnou svätyňou lásky, ktorú prijíma od Boha i od ľudí vo svojom okolí.  Zároveň človek je pozvaný obdarovať Boha i svojich blížnych láskou, ktorú nosí v svojom srdci. Čím viac lásky teda človek v svojom srdci má, tým viac lásky môže aj darovať.

            Kniha Srdce podľa Márie prináša  pozvanie nechať si svoje srdce premieňať a formovať Máriiným srdcom, ktoré úplne patrilo Bohu. Je tu ponuka zatiahnuť na hlbinu svojho srdca pomocou  citátov zo Svätého Písma, cirkevne schválených mariánskych posolstiev,  krátkych rozjímaní, modlitieb a návrhov k praktickým aktivitám zameraných na konanie dobrých skutkov, aby mohla láska v srdci človeka stále rásť a prinášať bohaté ovocie v každodennom živote.

            V tejto knihe je priblížených 31 drahokamov Máriinho srdca v podobe vlastností i najhlbších túžob srdca našej Nebeskej Matky.  Teda je tu presne toľko zamyslení koľko dní majú mariánske mesiace máj a október, a preto kniha môže slúžiť aj ako forma mesačnej pobožnosti k Máriinmu srdcu.

Panna Mária je nielen Ježišovou matkou, ale aj láskavou a starostlivou Nebeskou mamou každého jedného z  nás. Jej hlbokou túžbou je byť našou sprievodkyňou i ochrankyňou na našich životných cestách. Umožnime jej to svojou otvorenosťou srdca a dostaneme veľa Božích milostí, ktoré nám u Boha vyprosí a sprostredkuje.

Mária nás pozýva k poslušnosti voči Bohu, ktorú dokážeme realizovať v našom živote, ak budeme najskôr hľadať Boha úprimným srdcom a ak budeme počúvať Božie Slovo a žiť podľa neho.

            „Mária je pri nepoškvrnenom počatí prijímateľkou Božieho milosrdenstva a pri navštívení Alžbety sa stáva nástrojom Božieho milosrdenstva. Aj my keď prijímame Ježiša v Eucharistii, stávame sa prijímateľmi Božieho milosrdenstva, aby sme sa v bežnom živote mohli stať nástrojmi Božieho milosrdenstva.“

            Aj takáto myšlienka okrem mnohých iných je ukrytá na stránkach tejto knihy, ktorá pozýva človeka rozvíjať svoj vzťah k Bohu a rásť v láske k Nemu i k blížnym cez našu Nebeskú Matku.

Kniha je cirkevne schválená a bola vydaná vo Vydavateľstve Zachej v roku 2018.

recenzia kniha Srdce Márie

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo