Sprievodný program počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne
Počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne je pre pútnikov pripravený sprievodný program. Už od skorých ranných hodín bude prebiehať priamo na priestranstve slávenia.

HARMONOGRAM NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

15. septembra 2021

9:10       Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

10:00     Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni

              v Šaštíne, homília Svätého Otca 

13:30     Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

13:45      Odlet do Ríma

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM NA POLI (PRIESTRANSTVO SLÁVENIA SVÄTEJ OMŠE)

utorok 14. september 2021
22.00 Otváranie sektorov pre verejnosť
   
streda 15. september 2021
04.00 Otváranie sektorov pre OTP
04.00 Pápež František - vlastnými slovami
04.50 Modlitba posvätného ruženca (radostné tajomstvá)
05.00 Otváranie sektorov pre kňazov, zasvätené osoby a VIP
05.50 chvály (vedie o. Martin Jarábek, spev Matúš Hrnčiar so zborom)
06.50 Modlitba posvätného ruženca (bolestné tajomstvá)
07.40 Loretánske litánie spievané
07.50 Ranné chvály
08.05 Sedembolestný ruženec
08.50 Litánie k sv. Jozefovi
09.00 Skúška spevov
09.20 Komentár
  Očakávanie na príchod Svätého Otca Františka
   
10.00 Slávnostná svätá omša
   
12.00 Kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovcov

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo