FARSKÉ OZNAMY
24. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 12.9.2021 pri príchode Svätého Otca na Slovensko, o 15.30 hod. bude na dvanásť minút zvonenie zvonov na všetkých kostoloch.

V pondelok 13.9.2021 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie pred národnou púťou. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké a srdečné ĎAKUJEME.

Prípravný tím návštevy sv. otca v Šaštíne vás prosí o pomoc pri prekladaní balenej vody pre dobrovoľníkov. Kamión s vodou bude pristavený k Základnej škole v Šaštíne v pondelok 13.9.2021 o 17.00 hod. Následne je vodu potrebné preniesť do budovy školy. Už vopred ďakujeme všetkým ochotným za pomoc.

V utorok 14.9.2021 o 17.00 hod. bude v kostole na námestí hodová svätá omša. Večerná sv. omša v utorok 14.9.2021 v bazilike nebude.

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska v Šaštíne počas Národnej púte 15.9.2021 bude na pripravenom priestranstve sv. omša s pápežom Františkom o 10.00 hod.

V bazilike bude 15.9.2021 sv. omša až večerná o 19.00 hod.

Vo štvrtok 16.9.2021, bude v bazilike slávená sv. omša prednostne pre seniorov o 10.30 hod.

Informujeme všetkých ochotných mužov, že v piatok 17.9.2021 bude chlapský večer. Začína večernou modlitbou o 20.00 hod. za Slovensko a odvrátenie pandémie. Po jej skončení bude svätá omša a ďalší program.

Jesenné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok: Povýšenie Svätého Kríža – sviatok
Streda: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť
Štvrtok: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka
Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo